Dostava i vrijeme isporuke

DOSTAVA

POJMOVI

Sukladno Općim uvjetima poslovanja pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:

Prodavatelj - trgovačko društvo RENASCOR d.o.o. za trgovinu i usluge, Strojarska cesta 2, 10000 Zagreb, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081028896, osobni identifikacijski broj (OIB): 55282007812, PDV ID: HR55282007812, IBAN: HR49 2360000 1102540870, otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Hrvatska;

www.babylaurashop.com - Internet stranica u vlasništvu Prodavatelja;

Kupac - osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.babylaurashop.com;

Posjetitelj Internet stranice - osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.babylaurashop.com, te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda;

Korisnici - Kupci i Posjetitelji stranica zajedno;

Korisnički podaci - cjelina koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom Korisniku pristup zaštićenim područjima Stranice kojom se može pristupiti Proizvodima.

Korištenje www.babylaurashop.com - pristup stranici www.babylaurashop.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i/ili ostvarivanju Internet trgovine;

Online kupnja - ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.babylaurashop.com;

Maloprodajna cijena - cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om;

Prihvaćena ponuda - ponuda po kojoj je izvršena uplata;

Proizvodi - svi proizvodi koji su istaknuti na www.babylaurashop.com, a koje je moguće kupiti putem online kupovine;

Sadržaj uključuje :

  • sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način,
  • sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavatelj šalje Korisnicima,
  • informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavatelja u određenom razdoblju,
  • informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore, u određenom razdoblju,
  • Podaci o Prodavatelju.

Usluga - usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim dijelovima Stranice, u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isključivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu;

Transakcija - uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod/uslugu Korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neki treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke.

 

1. DOSTAVA U RH I OSTALE DRŽAVE

Putem www.babylaurashop.com moguće je izvršiti kupnju proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske te drugih država koje podržava Prodavatelj što podrazumijeva i dostavu kupljenih proizvoda isključivo na tim područjima.

Korištenjem www.babylaurashop.com Prodavatelj smatra da je korisnik upoznat s Općim uvjetima kupnje te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik www.babylaurashop.com nije pročitao Uvjete kupnje.

2. IZVRŠAVANJE DOSTAVE

Dostavu radi Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne službe. Dostava se radi na prag kućne ili poslovne adrese.

3. ISPORUKA KUPCU

Svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnicu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje Kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu.

4. CIJENE DOSTAVE

U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

Cijena dostave uključena je u cijenu Proizvoda ukoliko se radi visini iznosa narudžbe koju Prodavatelj uvjetuje na svojim stranicama Internet trgovine.

5. PREGLED PRILIKOM PREUZIMANJA

Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod, to jest:

  • provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.
  • obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s dostavnicom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

6. KRIVO ISPORUČEN PROIZVOD

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

7. PRIMITAK POŠILJKE

Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate Proizvod (jamstveni list, obavijest o proizvodu, upute za korištenje proizvoda, tehnička uputa, izjava o sukladnosti i drugo), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće uvažiti.

8. ODBIJANJE PREUZIMANJA

Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

9. PRAĆENJE PUTA POŠILJKE

Ovisno o dostavnoj službi s kojom Prodavatelj surađuje, moguće je praćenje puta pošiljke. Usluga praćenja puta pošiljke omogućuje pošiljatelju i primatelju da u svakom trenutku dobiju relevantnu informaciju o tome gdje se nalazi pošiljka i što se s njome događa.